Organisatie

De Stichting heeft als bestuursvorm het Raad van Toezicht model, met op dit moment een directeur-bestuurder en een drie-ledige Raad van Toezicht.

De werkwijze van de Stichting is gebaseerd op projectmatig denken en werken. Elk eigen project wordt met de grootste zorgvuldigheid opgezet: zowel qua inhoud, inzet van personeel als financien. Risico's worden tot een minimum beperkt.

Het bestuur ontwikkelt projecten en neemt opdrachten aan. Zij draagt de realisatie van de projecten op aan een projectleider. De projectleider draagt de inhoudelijke en personele zorg voor uitvoering van de projecten.

Het bestuur werkt onbezoldigd. De bestuursleden kunnen niet afzonderlijk beschikken over het vermogen van de instelling: de bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd.